Wat hebben wij voor onze kiezers gedaan de afgelopen raadsperiode

Als Partij van de Eenheid doen we niet mee aan het spelletje “wie heeft de meeste aangenomen moties”. Politiek succes is niet af te meten in cijfertjes en tabellen.

Het is makkelijk om een motie aangenomen te krijgen over een scheve stoeptegel of de kleur van een prullenbak. Maar wij houden ons liever bezig met serieuze zaken.

Wij zijn als Partij van de Eenheid keihard bezig geweest om onrecht, discriminatie en polarisatie aan te pakken. De aanpak van islamofobie, haatzaaien, armoedebestrijding en (jeugd)werkloosheid heeft bij ons prioriteit. Wij willen bruggen bouwen en de verdeeldheid tegengaan. Als “moreel kompas” hebben wij in talloze debatten en door middel van schriftelijke vragen erger weten te voorkomen. Door ons kritisch maar opbouwend op te stellen en alternatieven aan te bieden hebben we direct en indirect een positieve invloed gehad op het beleid.

Daarnaast hebben wij talloze ondernemers en bewoners op individuele basis geholpen met problemen op het gebied van vergunningen, bezwaarschriften, aanvragen, schuldhulpsanering, jeugdzorg en problemen met de overheid en instanties.

Ook hebben wij veel bemiddeld voor arbeidsplaatsen en stageplekken. Op deze wijze hebben wij veel jongeren aan een baan geholpen.

Hieronder een aantal punten waarbij wij ons met succes hebben ingezet. Uiteraard willen we verder groeien en nog veel meer bereiken. Maak ons dus groter op 21 maart!

 • Beveiliging van moskeeën naar aanleiding van dreiging door extreemrechts.
 • Aanpak van discriminatie in het OV.
 • Schuldenproblematiek bij jongeren in achterstandswijken.
 • Meer sociale woningbouw en woningen voor starters.
 • Aanpak van islamofobie en polarisatie.
 • Het stichten van een voortgezet onderwijsinstelling op Islamitische grondslag in Den Haag. Wij zijn een bondgenoot geweest bij de oprichting van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, en hopelijk komt er op korte termijn ook in Den Haag een vestiging.
 • Het aanpakken van zwerfafval en bijplaatsing naast ondergrondse afvalcontainers in de Haagse wijken. Dankzij de Partij van de Eenheid hebben andere politieke partijen in de gemeenteraad dit punt overgenomen en zijn er maatregelen genomen, zoals de BOA in burger, vaker legen van ondergrondse afvalcontainers en lik-op-stuk beleid.
 • Bestrijding van de Shishalounges in Den Haag (inmiddels landelijk beleid geworden)
 • Herstelbetalingen aan Haagse Indonesiërs die slachtoffer waren van wandaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst zijn hiermee ook andere groepen geholpen dan alleen joodse slachtoffers
 • Het verstrekken van gratis tweedehands fietsen aan mensen die in de bijstand zitten.
 • Het opkomen voor ondernemers in bedrijfsgebouw “De Kazerne”, zodat de huurovereenkomst wordt verlengd door de gemeente. Het gaat hierbij om ruim veertig ondernemers en maatschappelijke organisaties waar meer dan 500 inwoners bij betrokken zijn.
 • Het verbieden van demonstraties in woonwijken zoals de Schilderswijk en Transvaal om de rust in deze wijken te behouden.
 • Aanpak te lage schooladviezen bij allochtone leerlingen in het basisonderwijs.
 • Een anti discriminatie protocol op de Haagse sportvelden, zodat onze jeugd in alle rust en met plezier kan sporten zonder discriminatie en verbaal geweld.
 • Jeugdzorg en pleegzorg op islamitische grondslag. Door onze inzet kunnen ouders nu zelf kiezen met welke jeugdhulporganisatie ze in zee willen gaan (vrije keuze).
 • Ruimere openingstijden voor winkeliers tijdens Ramadan.
 • Aanpak parkeertarieven. Zonder onze inzet zouden de parkeertarieven met 30% meer zijn gestegen.
 • Inzet tegen de uitbreiding van betaald parkeren in het gebied rond de Haagse Markt.
 • Een nieuwe aanpak van het 500-banenplan voor jongeren afgedwongen door de wethouder kritisch te bevragen en te laten erkennen dat de oorspronkelijke belofte van het college niet is nagekomen.
 • Aanpak corruptie en verspilling bij subsidieorganisaties. Door onze inzet is er nu een subsidieregister waarmee de transparantie van de uitgaven is verbeterd.
 • De PvdE heeft etnisch profileren als eerste politieke partij op de agenda gezet. Inmiddels is dit punt raadsbreed overgenomen en zelfs landelijk beleid.
 • Het opkomen voor de rechten van de Turkse Hagenaars om hun politieke keuze in Turkije kenbaar te maken, zonder daarbij bedreigd te worden door terreurorganisaties.
 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten op de relatie tussen bewoners en politie te verbeteren.
 • Het vereenvoudigen van vergunningsaanvragen voor ondernemers
 • Het opkomen voor de absolute vrijheid van meningsuiting voor imams en andere sprekers.
 • Aanpak schimmelproblematiek in de sociale woningbouw.
 • Andere politieke partijen aanspreken op beleid dat strijdig is met de gelijkwaardigheid van bevolkingsgroepen.
 • Inzet voor meer ruimte voor islamitische begraafplaatsen.
 • Enzovoort…