De Fractie Partij van de Eenheid is in de Haagse gemeenteraad vertegenwoordigd met een zetel en deze wordt bemand door raadslid Abderazaq Khoulani. Daarnaast heeft de fractie drie fractievertegenwoordigers, de heer Arnoud van Doorn, de heer Muhammed Arslan en Mevrouw Sabra Rahiembaks.

Onze fractie voert de politieke agenda van de partij uit door middel van het bijwonen van commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen debatteert de fractie actief mee met de overige partijen over actuele onderwerpen die de Haagse inwoners aangaan. Daarnaast agendeert onze fractie zelf ook actief zaken die er voor onze achterban toe doen en waar een debat voor nodig is om deze zaken te bespreken. Ook stelt onze fractie met regelmaat schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over dringende gebeurtenissen in onze stad, teneinde het College te bewegen tot oplossingen.

Tot slot houdt onze fractie inloopspreekuren voor de achterban en is eenieder die een beroep wil doen op de fractie van harte welkom op onze fractiekamer in het stadhuis. Tijdens deze inloopspreekuren is het raadslid en zijn collega’s aanwezig om de mensen te woord te staan en daar waar nodig te ondersteunen.

Contactgegevens fractie:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Partij-van-de-Eenheid-1.htm

Mijn naam is Abderazaq Khoulani en ik zit sinds 2010 namens de Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad. Voor mij staat het optimaal vertegenwoordigen van onze achterban op plek nummer EEN! Juist in deze gure tijden van onverdraagzaamheid en veelal onbegrip tussen mensen, is het noodzakelijk om politiek goed georganiseerd te zijn en de krachten te bundelen. Een stevig debat ga ik nooit uit de weg, gefundeerde kritiek neem ik ter harte en een fout zal ik altijd erkennen. U kunt altijd op mij rekenen!

Ik ben Arnoud van Doorn, 49 jaar oud en geboren en getogen in Den Haag. Als moslim maar vooral als betrokken inwoner van Den Haag wil ik mij inzetten voor een rechtvaardige samenleving waarin respect voor een ieder voorop staat, ongeacht cultuur, afkomst of religie. Samen met de Partij van de Eenheid wil ik in Den Haag werken aan een stad waar geen ruimte is voor discriminatie, moslimhaat, islamofobie of antisemitisme. Voor mij staat het investeren in de jeugd voorop. Onderwijs, stageplekken, sportactiviteiten en banen zijn van het grootste belang voor onze jongeren.

Ik ben Muhammed Arslan, 25 jaar oud, geboren en getogen in Den Haag. Ik ben fractievertegenwoordiger voor de Partij van de Eenheid. Mijn visie Met mijn ervaring in het rechtsysteem wil ik opkomen voor de rechten van de islamitische gemeenschap in Den Haag. Nevenactiviteiten Onbetaald: Juridisch medewerker bij Arslan & Ersoy Advocaten.

Ik ben Sabra Rahiembaks, 28 jaar en getogen in Den Haag.Sinds 2014 heb ik mij als kandidaat raadslid beschikbaar gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Partij van de Eenheid in Den Haag. Mijn VisieMet mijn stem probeer ik op te komen voor de belangen van de islamitische gemeenschap in Den Haag.

Contact

Partij van de Eenheid
Spui 70
2611 BT – Den Haag

info@partijvandeeenheid.nl
070-353 23 50