Hieronder volgt een overzicht van bestuursleden met de daarbij behorende taken:

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. hij heeft de volgende taken:

– Leidt vergaderingen
– Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd

– Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

– Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
– Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
– Maakt verslagen of notulen van vergaderingen

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

– Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
– Verricht en ontvangt betalingen.
– Houdt het kas- en het bankboek bij.
– Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Bestuursleden

Voorzitter (dhr.):
Dhr. A. van Doorn

Secretaris (mw.):
Mevr. S. Sbaa

Penningmeester (dhr.):
Dhr. M. Arslan

Contact

Partij van de Eenheid
Spui 70
2611 BT – Den Haag

info@partijvandeeenheid.nl
070-353 23 50