Fractie

De Fractie Partij van de Eenheid is in de Haagse gemeenteraad vertegenwoordigd met een zetel en deze wordt bemand door raadslid Abderazaq Khoulani. Daarnaast heeft de fractie drie fractievertegenwoordigers, de heer Arnoud van Doorn, de heer Muhammed Arslan en Mevrouw Liesbeth Hofman.

Onze fractie voert de politieke agenda van de partij uit door middel van het bijwonen van commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen debatteert de fractie actief mee met de overige partijen over actuele onderwerpen die de Haagse inwoners aangaan. Daarnaast agendeert onze fractie zelf ook actief zaken die er voor onze achterban toe doen en waar een debat voor nodig is om deze zaken te bespreken. Ook stelt onze fractie met regelmaat schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over dringende gebeurtenissen in onze stad, teneinde het College te bewegen tot oplossingen.

Tot slot houdt onze fractie inloopspreekuren voor de achterban en is eenieder die een beroep wil doen op de fractie van harte welkom op onze fractiekamer in het stadhuis. Tijdens deze inloopspreekuren is het raadslid en zijn collega’s aanwezig om de mensen te woord te staan en daar waar nodig te ondersteunen.

Arnoud van Doorn

Lijsttrekker

Ik ben Arnoud van Doorn, 49 jaar oud en geboren en getogen in Den Haag. Als moslim maar vooral als betrokken inwoner van Den Haag wil ik mij inzetten voor een rechtvaardige samenleving…

Abderazak Khoulani

Raadslid

Mijn naam is Abderazaq Khoulani en ik zit sinds 2010 namens de Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad. Voor mij staat het optimaal vertegenwoordigen van onze achterban op plek nummer EEN!

Muhammed Arslan

Fractievertegenwoordiger

Ik ben Muhammed Arslan, 25 jaar oud, geboren en getogen in Den Haag. Ik ben fractievertegenwoordiger voor de Partij van de Eenheid. Mijn visie Met mijn ervaring in het rechtsysteem wil ik…