Bestuur

Hieronder volgt een overzicht van bestuursleden met de daarbij behorende taken:

Voorzitter (Dhr. Arnoud van Doorn)
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. hij heeft de volgende taken:

  • Leidt vergaderingen
  • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
  • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

Secretaris (Mevr. Liesbeth Hofman)
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

  • Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
  • Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
  • Maakt verslagen of notulen van vergaderingen

Penningmeester (Dhr. Muhammed Arslan)
De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

  • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
  • Verricht en ontvangt betalingen.
  • Houdt het kas- en het bankboek bij.
  • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.