PERSBERICHT: Partij van de Eenheid over deelname NIDA bij verkiezingen in Den Haag

Helaas hebben wij vernomen dat NIDA mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Dat betreuren wij. Reeds vanaf het begin hebben wij contact gezocht met NIDA om samen te werken.

Deze uitgestoken hand hebben ze nooit geaccepteerd. Nu ontstaat er nóg meer verdeeldheid, daar waar we juist eenheid nodig hebben. Als #PvdE hebben we er destijds gekozen om níet in Rotterdam mee te doen, juist om NIDA niet in de wielen te rijden.

Was het niet NIDA die recentelijk klaagde over “fitna” en “verdeeldheid” toen Denk besloot om mee te doen in Rotterdam? Zij doen dit nu zelf in Den Haag.

Wij gaan als PvdE uit van de eigen kracht en roepen onze achterban dan ook op om te gaan voor het origineel en Haagse Kracht. Laat NIDA lekker in Rotterdam blijven en hun goede werk daar voortzetten.
Den Haag heeft aan de Islam Democraten en de Partij van de Eenheid genoeg.