Oproep aan alle moskeeën

OPROEP AAN MOSKEEËN EN ANDERE ISLAMITISCHE ORGANISATIES OM HAAGSE AS-SOENNAH MOSKEE TE STEUNEN

De Tweede Kamer heeft recentelijk een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om de samenwerking van de Haagse As-Soennah moskee met de politie te beëindigen (*)

Een volstrekt onzinnige motie, omdat de Haagse As-Soennah moskee al jaren tot ieders tevredenheid en in goed overleg samenwerkt met de politie en de gemeente Den Haag.
Deze moskee staat bekend als een maatschappelijk betrokken organisatie die zeer geliefd is bij de bewoners van de omliggende wijken.
De As-Soennah moskee spant zich al vele jaren in om bruggen te bouwen tussen moslims en niet-moslims en neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om sociale en maatschappelijke vraagstukken.
Ook op het gebied van kennis en onderwijs is de As-Soennah moskee zeer gerespecteerd.

De moskee organiseert vele activiteiten voor jong en oud en is nauw betrokken bij projecten die de veiligheid en de cohesie in de wijken bevorderen.
Eén van de bekende projecten is de jaarlijkse surveillance door vrijwilligers in de Nieuwjaarsnacht. Een project dat zeer succesvol is en waarin goed wordt samengewerkt met de politie. Ook tijdens de afgelopen rellen in de Schilderswijk heeft de As-Soennah moskee haar verantwoordelijkheid genomen en bijgedragen tot rust.

Als Partij van de Eenheid zien we in deze motie het zoveelste bewijs dat de vrijheid van moslims om hun religie te belijden in het geding is.
Deze maatregel past in een lange rij van maatregelen die de islamitische gemeenschap in Nederland in toenemende mate onderdrukt.

Wellicht zit er een wijsheid achter deze maatregel. Misschien dat dit tot doel heeft om ons als islamitische gemeenschap wakker te schudden en te bewegen tot meer samenwerking en eenheid.
Alleen samen kunnen we dit onrecht bestrijden.

Wij willen dan ook een dringende oproep doen aan alle moskeeën en andere islamitische organisaties om solidair te zijn met onze broeders en zusters van de As-Soennah moskee.
Ga in overleg met elkaar en kom met een eensgezinde verklaring naar de politiek in Den Haag met als boodschap “Als men dit doorzet dan staan we pal achter onze ummah en stoppen we *allemaal* de samenwerking met politie en gemeente”

Zet de onderliggende verschillen opzij en zoek elkaar op. In tijden van toenemende islamofobie, xenofobie en moslimhaat moeten we elkaar steunen en ons richten op wat ons bindt en niet op wat ons verdeeld.
Laat deze motie een keerpunt zijn in onze strijd tegen onrecht.